Granit Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık

GRANİT Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık; tam tasdik, KDV iadesi, özel denetim, due diligence, vergi planlaması, vergi inceleme danışmanlığı, vergi ihtilaflarının önlenmesi ve giderilmesi, vergi mahkemelerinde dava açılması için mali müşavirlik, çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesi, çifte vergiyi önleme anlaşmalarının uygulaması, BEPS, dijital ekonomi ve blok-zincir çözümlerinin vergilendirilmesi, transfer fiyatlandırması planlama-analiz- raporlama hizmetleri, gümrük danışmanlığı, şirket birleşmeleri ve bölünmeleri, vergi ve yatırım teşvikleri gibi mali danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 • Uluslararası Vergilendirme

   Uluslararası Vergilendirme 

 • Vergi Teşvikleri Ve Destekleri

   Vergi Teşvikleri Ve Destekleri 

 • Yatırım Teşvikleri Ve Destekleri

   Yatırım Teşvikleri Ve Destekleri 

 • Kobi Destekleri

   Kobi Destekleri 

 • Uluslararası Hibe Ve Destekler

   Uluslararası Hibe Ve Destekler 

 • Dijital Ekonominin ve Blok-zincir Çözümlerinin Vergilendirilmesi

   Dijital Ekonominin ve Blok-zincir Çözümlerinin Vergilendirilmesi 

 • Vergi Planlaması - BEPS

   Vergi Planlaması - BEPS 

 • Vergi Uyuşmazlıklarının Önlenmesi ve Çözümü

   Vergi Uyuşmazlıklarının Önlenmesi ve Çözümü 

 • Vergi İnceleme Müşavirliği

   Vergi İnceleme Müşavirliği 

 • Vergi-Muhasebe ve Özel Denetim

   Vergi-Muhasebe ve Özel Denetim 

 • KDV İadesi

   KDV İadesi 

 • Tam Tasdik

   Tam Tasdik 

 • Transfer Fiyatlandırması Planlaması

   Transfer Fiyatlandırması Planlaması 

 • Transfer Fiyatlandırması Fonksiyonel Analiz

   Transfer Fiyatlandırması Fonksiyonel Analiz 

 • Transfer Fiyatlandırması Benchmark Raporu

   Transfer Fiyatlandırması Benchmark Raporu 

 • Peşin Fiyat Anlaşmaları

   Peşin Fiyat Anlaşmaları 

 • Transfer Fiyatlandırması Raporları

   Transfer Fiyatlandırması Raporları 

 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları

   Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları 

 • Gümrük Değeri ve Vergi Değeri

   Gümrük Değeri ve Vergi Değeri 

 • Uyuşmazlıkların Çözümü

   Uyuşmazlıkların Çözümü 

 • Gümrük Rejimleri

   Gümrük Rejimleri 

 • Gümrük Kıymeti

   Gümrük Kıymeti 

 • Uygunluk Denetimi

   Uygunluk Denetimi 

 • Gümrük Uyuşmazlıklarının Çözümü

   Gümrük Uyuşmazlıklarının Çözümü 

Granit Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık

Güncel Konular

7256 Sayılı Kanun: Tahsilat, Varlık, İstihdam Barışı ve Teşvikleri-Vergi Özet Bilgi

7256 Sayılı Kanun: Tahsilat Barışı, Varlık Barışı, İstihdam Barışı ve Teşvikleri, Vergi Hakkında Özet Bilgi

1) Tahsilat Barışı

Kanunda aksi belirtilmedikçe, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait olan; vergi borçları, vergi, vergi cezaları, gümrük vergileri, sosyal güvenlik primi (kanunda ayrıca belirtilmiş bazı SGK prim, ceza vb için 31.8.2020 tarihinden sonrakiler de dahil) ve idari para cezaları (trafik, maske kullanımı ve pandemi önlemlerine muhalefet dahil), gecikme zam ve faizleri, ecrimisil fon katkı payları, oda vb. aidatları, otoyol geçiş ücretleri, öğrenim katkı kredileri, emlak vergileri, yasada yer alan ve Amme Alacakları Hakkında Kanuna (6183 SK) göre takip ve tahsil edilmesi gereken amme alacakları; yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, 31.12.2020 tarihine (mesai bitimine) kadar müracaat etmesi halinde, 6, 9, 12 veya en fazla 18 taksitte, ilgili vadeye göre vade farkı katsayısı uygulanarak ödenmek üzere yeniden yapılandırılır.

Kanun metninden, 31 Ağustos tarihinden önce tespitleri yapılan ve 31.12.2020 tarihine kadar kesinleşen (vergi ceza ihbarnamesi tebliğ edilen, uzlaşma günü verilip de uzlaşma tarihi gelmemiş olan, dava açma süreleri sona ermemiş olan) amme alacaklarının da yararlanacağı anlaşılmaktadır.

Detaya Git